Thể lệ KENO

Thể lệ KENO

Đối tượng tham dự

Đối tượng tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số quay số nhanh “KENO” (gọi tắt là người tham gia dự thưởng) phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định sau:

       a) Là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam;

       b) Phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên;

       c) Không phải là người bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác;

       d) Và các yêu cầu khác được công bố công khai theo quy định của Vietlott (nếu có).

       Các đối tượng không đủ điều kiện tham gia dự thưởng, nếu tham gia dự thưởng thì Vietlott có quyền từ chối trả thưởng khi trúng thưởng.

Cách chơi

Mỗi ngày sẽ có 95 kỳ quay số, mỗi kỳ cách nhau 10 phút.

Thực hiện mua vé trực tiếp tại các điểm bán hàng

Quy trình mua vé thông qua thiết bị đầu cuối:

 1. Người tham gia dự thưởng lựa chọn bộ số tham gia dự thưởng, kỳ quay số mở thưởng, giá trị tham gia dự thưởng thông qua việc điền thông tin trên thẻ chọn số dự thưởng hoặc thông báo cho nhân viên bán hàng. 

 2. Người tham gia dự thưởng chọn kỳ quay số mở thưởng và được quyền tham gia dự thưởng tối đa 30 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp

 3. Người tham gia dự thưởng thanh toán tiền mua vé.

 4. Người tham gia dự thưởng nhận vé dự thưởng dưới dạng chứng chỉ. Vé dự thưởng bao gồm những thông tin sau:

 • Tên Công ty phát hành

 • Tên sản phẩm

 • Bộ số dự thưởng

 • Các cách chơi bổ sung tham gia dự thưởng (nếu có)

 • Ngày mở thưởng

 • Giá trị tham gia dự thưởng

 • Ngày, giờ, kỳ phát hành vé

 • Ký hiệu của Đại lý và/hoặc điểm bán hàng và/hoặc thiết bị đầu cuối;

 • Số ký hiệu, bảng mã nhận dạng và các tính năng bảo mật khác để chống làm giả vé dự thưởng

 • Thời hạn lĩnh thưởng

Người tham gia dự thưởng lựa chọn bộ số tham gia dự thưởng có từ một (01) số đến tối đa mười (10) số trong tập hợp các số từ 01 đến 80 để tham gia dự thưởng. Giá trị cho một (01) lần tham gia dự thưởng của người tham gia dự thưởng là 10.000 đồng (mười nghìn đồng). Trường hợp người tham gia dự thưởng chọn một bộ số để tham gia dự thưởng nhiều lần trong cùng một (01) kỳ quay số mở thưởng và/hoặc tham gia dự thưởng nhiều lần trong nhiều kỳ quay số mở thưởng và/hoặc chọn nhiều bộ số để tham gia dự thưởng thì tổng giá trị tham gia dự thưởng là bội số của 10.000 đồng.

Cơ cấu giải thưởng

a)   Cơ cấu giải thưởng cho một vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau: