QUAY LẠI

Thể lệ chơi thử

Hướng dẫn và thể lệ

Các bước chơi thử

Bạn có thể chơi thử KENO hoàn toàn miễn phí qua các bước sau đây:

Bước 1: Chọn bậc số

Chọn số lượng con số bạn muốn chơi. KENO có từ 1 đến 10 bậc số cho bạn lựa chọn. Bậc càng lớn thì bạn càng được chọn nhiều con số trong Bước 3.

Bước 2: Chọn mức chơi

Chọn số tiền muốn chơi. Số tiền tối thiểu mỗi lần chơi là 10K, tối đa là 50K.

Mỗi ngày bạn sẽ được hệ thống cấp 50K để chơi thử. Ngoài ra bạn tặng thêm 10K nếu share link.

       Chơi 10K: nếu trúng thưởng bạn nhận được 1 lần điểm thưởng

       Chơi 20K: nếu trúng thưởng bạn nhận được 2 lần điểm thưởng

       Chơi 30K: nếu trúng thưởng bạn nhận được 3 lần điểm thưởng

       Chơi 40K: nếu trúng thưởng bạn nhận được 4 lần điểm thưởng

       Chơi 50K: nếu trúng thưởng bạn nhận được 5 lần điểm thưởng

Bước 3: Chọn số

Bạn chọn các con số may mắn từ 01 đến 80. Số lượng số được chọn tương ứng với bậc số ở Bước 1


Bậc 1 chọn 01 con số bất kì từ 01 đến 80 Ví dụ: 68
Bậc 2 chọn 02 con số bất kì từ 01 đến 80 Ví dụ: 46, 64
Bậc 3 chọn 03 con số bất kì từ 01 đến 80 Ví dụ: 10, 11, 12
Bậc 4 chọn 04 con số bất kì từ 01 đến 80 Ví dụ: 10, 20, 30, 40
Bậc 5 chọn 05 con số bất kì từ 01 đến 80 Ví dụ: 12, 24, 36, 48, 60
Bậc 6 chọn 06 con số bất kì từ 01 đến 80 Ví dụ: 21, 22, 23, 24, 25, 26
Bậc 7 chọn 07 con số bất kì từ 01 đến 80 Ví dụ: 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71
Bậc 8 chọn 08 con số bất kì từ 01 đến 80 Ví dụ: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80
Bậc 9 chọn 09 con số bất kì từ 01 đến 80 Ví dụ: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
Bậc 10 chọn 10 con số bất kì từ 01 đến 80 Ví dụ: 1, 3, 8, 9, 12, 25, 37, 49, 51, 68

 

Bước 4: Kiểm tra kết quả

Sau khi chọn số, bạn nhấn vào nút "Quay thưởng" để tiến hành quay số mở thưởng.

Mỗi kỳ quay thưởng có 20 con số kết quả được chọn ngẫu nhiên (từ 01 đến 80). Bạn kiểm tra các số đã chọn với kết quả để nhận điểm thưởng.

Bạn có thể nhận được gấp nhiều lần điểm thưởng nêu trên nếu bạn chọn số tiền chơi gấp nhiều lần số tiền chơi tối thiểu 10k. Ví dụ, tương ứng với số tiền chơi 20K, 30K, 40K và 50K, bạn có thể nhận được điểm thưởng lần lượt là gấp 2 lần, 3 lần, 4 lần và 5 lần.