Các sản phẩm khác

power-655

POWER 6/55

Chỉ từ 10.000 đ, chọn 6 số từ 01-55 để có cơ hội trúng thưởng Jackpot 1 từ 30 tỷ đ, Jackpot 2 từ 3 tỷ đ POWER 6/55 quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần

Cơ cấu giải thưởng

1. Gồm 5 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 55. Ngoài ra, một số đặc biệt sẽ được quay chọn từ 49 quả bóng còn lại trong lồng cầu sau khi đã chọn 6 quả bóng trước đó để xác định bộ số trúng thưởng cho giải Jackpot 2.

2. Cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 O O O O O O (Tối thiểu 30 tỷ và tích lũy)
Jackpot 2 O O O O O | O (Tối thiểu 3 tỷ và tích lũy)
Giải Nhất O O O O O 40.000.000
Giải Nhì O O O O 500.000
Giải Ba O O O 50.000

Ghi chú: O là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự

  • Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.
  • Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Jackpot thì giải Jackpot được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.
  • Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đ) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Trúng thưởng nhiều hơn qua chơi bao

Xem hướng dẫn chơi bao tại đây

BAO 5 (đ)
TRÚNG 2 SỐ 200.000
TRÚNG 3 SỐ 3.850.000
TRÚNG 4 SỐ 104.000.000
TRÚNG 4 SỐ +
BONUS NUMBER
(JACKPOT 2*x2)
+ 24 Triệu đ
TRÚNG 5 SỐ JACKPOT 1*
+ JACKPOT 2*
+ 1,920 Tỷ đ
BAO 7 (đ)
TRÚNG 3 SỐ 200.000
TRÚNG 4 SỐ 3.850.000
TRÚNG 5 SỐ 104.000.000
TRÚNG 5 SỐ +
BONUS NUMBER
(JACKPOT 2*)
+ 42, Triệu đ
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1*
+ 240 Triệu đ
TRÚNG 6 SỐ +
BONUS NUMBER
JACKPOT 1*
+ JACKPOT 2*
BAO 8 (đ)
TRÚNG 3 SỐ 500.000
TRÚNG 4 SỐ 3.800.000
TRÚNG 5 SỐ 128.000.000
TRÚNG 5 SỐ +
BONUS NUMBER
JACKPOT 2*)
+ 88 Triệu đ
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1*
+ 487,5 Triệu đ
TRÚNG 6 SỐ +
BONUS NUMBER
JACKPOT 1*
+ JACKPOT 2*
+ 247,5 Triệu đ
BAO 9 (đ)
TRÚNG 3 SỐ 1.000.000
TRÚNG 4 SỐ 7.000.000
TRÚNG 5 SỐ 177.000.000
TRÚNG 5 SỐ +
BONUS NUMBER
JACKPOT 2*
+ 137 Triệu đ
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1*
+ 743,5 Triệu đ
TRÚNG 6 SỐ +
BONUS NUMBER
JACKPOT 1*
+ JACKPOT 2*
+ 503,5 Triệu đ
BAO 12 (đ)
TRÚNG 3 SỐ 4.200.000
TRÚNG 4 SỐ 25.200.000
TRÚNG 5 SỐ 350.000.000
TRÚNG 5 SỐ +
BONUS NUMBER
JACKPOT 2*
+ 310 Triệu đ
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1*
+ 1,57 Tỷ đ**
TRÚNG 6 SỐ +
BONUS NUMBER
JACKPOT 1*
+ JACKPOT 2*
+ 1,33 Tỷ đ**
BAO 13 (đ)
TRÚNG 3 SỐ 6.000.000
TRÚNG 4 SỐ 34.800.000
TRÚNG 5 SỐ 418.000.000
TRÚNG 5 SỐ +
BONUS NUMBER
JACKPOT 2*
+ 378 Triệu đ
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1*
+ 1,87 Tỷ đ
TRÚNG 6 SỐ +
BONUS NUMBER
JACKPOT 1*
+ JACKPOT 2*
+ 1,63 Tỷ đ
BAO 14 (đ)
TRÚNG 3 SỐ 8.250.000
TRÚNG 4 SỐ 46.500.000
TRÚNG 5 SỐ 492.000.000
TRÚNG 5 SỐ +
BONUS NUMBER
JACKPOT 2*
+ 452 Triệu đ
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1*
+ 2,18 Tỷ đ
TRÚNG 6 SỐ +
BONUS NUMBER
JACKPOT 1*
+ JACKPOT 2*
+ 1,94 Tỷ đ
BAO 15 (đ)
TRÚNG 3 SỐ 11.000.000
TRÚNG 4 SỐ 60.000.000
TRÚNG 5 SỐ 672.500.000
TRÚNG 5 SỐ +
BONUS NUMBER
JACKPOT 2*
+ 532,5 Triệu đ
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1*
+ 2,51 đ
TRÚNG 6 SỐ +
BONUS NUMBER
JACKPOT 1*
+ JACKPOT 2*
+ 2,27 Tỷ đ
BAO 18 (đ)
TRÚNG 3 SỐ 22.750.000
TRÚNG 4 SỐ 118.300.000
TRÚNG 5 SỐ 858.000.000
TRÚNG 5 SỐ +
BONUS NUMBER
JACKPOT 2*
+ 818 Triệu đ
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1*
+ 3,59 Tỷ đ
TRÚNG 6 SỐ +
BONUS NUMBER
JACKPOT 1*
+ JACKPOT 2*
+ 3,35 Tỷ đ
  • ** : Làm tròn đến 2 chữ số sau số thập phân
  • Jackpot 1*: Một phần chia của giải Jackpot 1
  • Jackpot 2*: Có nghĩa là Jackpot 2 được chia thành 6 phần đều nhau . Nếu không có người trúng khác, thì chỉ duy nhất một người trúng thưởng nhận đủ 6 phần của Jackpot 2 (100% giá trị)